Statistikdatabasen
Uppgifter för kommunägda företag efter region. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 312 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter för kommunägda företag efter sätet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Omsättning, mnkr:
mnkr
Årets resultat, mnkr:
mnkr
Eget kapital, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Antal anställda:
31 december respektive år
Omsättning, mnkr:
31 december respektive år
Årets resultat, mnkr:
31 december respektive år
Eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Antal anställda:
Stock
Omsättning, mnkr:
Stock
Årets resultat, mnkr:
Stock
Eget kapital, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Pristyp
Omsättning, mnkr:
Löpande Priser
Årets resultat, mnkr:
Löpande Priser
Eget kapital, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Omsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Omsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000014T