Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnad för kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.(äldre år uppdateras ej). År 2011 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2016-05-31
Tkr, löpande priser:
tkr, löpande priser
Tkr, löpande priser:
Under året
Tkr, löpande priser:
Flöde
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
SCB
000000HV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanvård och omsorg om äldre totalt , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, äldre , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, äldre ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Insatser enligt LSS/SFB, tkr är exklusive ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB. För kommuner i Jämtlands län är kostnaden för rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS avdragen. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).

omsorg

vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, äldre

Inkl. insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst och exkl. boendestöd enligt Socialtjänstlagen.

vård och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, övriga insatser, äldre

Inkl. boendestöd enligt Socialtjänstlagen och exkl. dagverksamhet och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst och dagverksamhet.

vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, pers. med funktionsnedsättning

Inkl. insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst och exkl. boendestöd enligt Socialtjänstlagen.

vård och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, övriga insatser, pers. med funktionsnedsättning

Exkl. insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst.