Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. År 2011 - 2013

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Nej
2014-08-28
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Kr/invånare, löpande priser:
Under året
Kr/invånare, löpande priser:
Flöde
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
SCB
OE0107AL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanvård- och omsorg om äldre totalt, kr/inv 65-w år , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, äldre, kr/inv 65-w år , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, korttidsboende, äldre, kr/inv 65-w år ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).

omsorg

vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, äldre, kr/inv 65-w år

Inkl. insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst och exkl. boendestöd enligt Socialtjänstlagen.

vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, pers. med funktionsneds., kr/inv 0-64 år

Inkl. insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ges i samband med hemtjänst och exkl. boendestöd enligt Socialtjänstlagen.