Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi efter kommun. År 2000 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2014-11-10
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
procent/antal/tkr
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
Under året
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
Flöde
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
Löpande Priser
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
Nej
Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi:
Nej
SCB
OE0107A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listankomvux, totalt antal elever omr till heltidsstud.grundläggande komvux , komvux, tot antal elever omr t heltidsstud. gymn komvux och påb utb , grundläggande komvux, kostnad totalt (tkr) ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som osäkra/felaktiga anges dessa med två punkter [..]. Följande nyckeltal publiceras inte från och med RS2011: särvux, kostnad per elev exkl lokaler (kr). särvux, kostnad per elev för undervisning (kr).särvux, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek (kr). Korrigering: 2014-10-16. Denna tabell har korrigerats.

uppgift

Nyckeltalet SFI, kostnad per heltidsstuderande (kr) har korrigerats 2012-10-19.

år

2011

Korrigering 2014-11-10. Data för 2011 och 2013 har korrigerats.

2013

Korrigering 2014-11-10. Data för 2011 och 2013 har korrigerats.