Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnad för kommunernas individ- och familjeomsorg (äldre år uppdateras ej). År 2008 - 2013

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Nej
2016-06-03
Tkr, löpande priser:
tkr
Tkr, löpande priser:
Under året
Tkr, löpande priser:
Flöde
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
SCB
000000WZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listaninstitutionsvård för vuxna med missbruksproblem , familjehemsvård för vuxna med missbruksproblem , öppna insatser för vuxna med missbruksproblem ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).