Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för kommunernas individ- och familjeomsorg. År 2008 - 2013

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Nej
2014-08-28
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare, löpande priser
Kr/invånare, löpande priser:
Under året
Kr/invånare, löpande priser:
Flöde
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
SCB
OE0107AJ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listaninstitutionsvård för vuxna med missbruksproblem, kr/inv 21-64 år , familjehemsvård för vuxna med missbruksproblem, kr/inv 21-64 år , öppna insatser för vuxna med missbruksproblem, kr/inv 21-64 år ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).