Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola efter region (äldre år uppdateras ej). År 2000 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2016-05-31
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
tkr
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
Under året
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
Flöde
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
Löpande Priser
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
Nej
Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola, tkr:
Nej
SCB
000000NB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listangymnasiesärskolan, kostnad totalt för hemkommun , gymnasieskolan, kostnad totalt för skolkommun , gymnasiesärskolan, kostnad totalt för skolkommun ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.