Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter region (äldre år uppdateras ej). År 2000 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2016-05-31
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
tkr
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
Under året
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
Flöde
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
Löpande Priser
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
Nej
Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola, tkr:
Nej
SCB
000000N9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listangrundskola, förskoleklass och fritidshem, kostnad totalt för skolkommun , grundskolan, kostnad totalt för skolkommun , grundskolan, kostnad totalt för hemkommunen ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.