Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter kommun. År 2000 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2014-10-16
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
procent/antal/tkr
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
Under året
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
Flöde
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
Löpande Priser
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
Nej
Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola:
Nej
SCB
OE0107A2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanförskoleklass, genomsnittligt antal elever totalt , förskoleklass, kostnad per elev (kr) , förskoleklass, kostnad exkl lokaler per elev (kr) ,

Valda 0 Totalt 40

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som osäkra/felaktiga anges dessa med två punkter [..]. Obligatoriska särskolan har bytt namn till grundsärskolan. Följande nyckeltal publiceras inte från och med RS2011: grundskolan, förändr (%) i kostn/elev jmf m föreg år för undervisning. grundskolan, lokalkostnad per kvadratmeter (kr). grundskolan, lokalyta per elev (kvm). grundsärskolan, genomsnittligt elevantal inkl integrerade elever Korrigering: 2014-10-16. Denna tabell har korrigerats.