Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Finansiella nyckeltal för kommuner efter region och finansiella nyckeltal. År 1998 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2014-08-28
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
procent
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
Under året
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
Flöde
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
Löpande Priser
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
Nej
Finansiella nyckeltal kommun, procent:
Nej
SCB
OE0107F2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanverks.nettokostn, andel av skatteintäkter m.m. , finansnetto, andel av skatteintäkter m.m. , resultat före extraord. post, andel av skatteintäkter ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I de nyckeltal som redovisas har beloppen för Gotland reducerats med den landstingskommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten har uppskattats till 65% av de ursprungligen redovisade beloppen.

finansella nyckeltal

driftsöverskott, andel av skatteintäkter

Från och med år 2006 redovisas nyckeltalet som driftöverskott, andel av skatteintäkter. Tidigare år 1998-2005, har nyckeltalet visat nettoinvesteringar, andel av driftöverskott. Från och med år 2011 kan inte nyckeltal Driftöverskott, andel av skatteintäkter publiceras.

investering, andel av försäljn. av anläggningstillg.

Från och med år 2011 kan inte nyckeltal Driftöverskott, andel av skatteintäkter samt Investering, andel av försäljn. av anläggningstillg. publiceras.