Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Finansiella nyckeltal för kommunkoncern efter region och finansiella nyckeltal. År 1998 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2014-08-28
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
procent
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
Under året
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
Flöde
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
Löpande Priser
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
Nej
Finansiella nyckeltal kommunkoncern, procent:
Nej
SCB
OE0107F3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I de nyckeltal som redovisas har beloppen för Gotland reducerats med den landstingskommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten har uppskattats till 65% av de ursprungligen redovisade beloppen.