Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter kommun. År 2000 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2014-08-28
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
procent/antal/tkr
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
Under året
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
Flöde
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
Löpande Priser
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
Nej
Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg:
Nej
SCB
OE0107A3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanbarnomsorg totalt, genomsnittligt antal inskrivna barn totalt , barnomsorg totalt, därav i enskild regi (%) , barnomsorg kostnad totalt (tkr) ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som osäkra/felaktiga anges dessa med två punkter [..]. Familjedaghem har bytt namn till pedagogisk omsorg. Från och med RS2011 har SCB inte uppgifter för barn i pedagogisk omsorg som går i annan kommun eller kommer från annan kommun. Det kan påverka nyckeltalen för barnomsorg och pedagogisk omsorg något. Följande nyckeltal publiceras inte från och med RS2011: kommunal barnomsorg, avgiftsfinansieringsgrad kommunal pedagogisk omsorg, personalkostn andel av total kostn kommunal pedagogisk omsorg, avgiftsfinansieringsgrad (%) Följande nyckeltal publiceras inte från och med RS2008: kommunal förskola, kostnad per heltidsbarn (kr) kommunal pedagogisk omsorg, kostnad per heltidsbarn (kr) kommunalt fritidshem, kostnad per heltidsbarn (kr).

år

2012

Nyckeltalet” Förskola, genomsnittligt antal inskrivna barn totalt” har ändrat definition från och med år 2012. Tidigare definition avsåg skolkommun + enskild regi och avser nu hemkommun.

2013

Nyckeltalet” Förskola, genomsnittligt antal inskrivna barn totalt” har ändrat definition från och med år 2012. Tidigare definition avsåg skolkommun + enskild regi och avser nu hemkommun.