Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnad för kommunernas äldre- och funktionshinderomsorg. År 2008 - 2010

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2011-06-30
Tkr, löpande priser:
tkr, löpande priser
Tkr, löpande priser:
Under året
Tkr, löpande priser:
Flöde
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
SCB
OE0107A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanvård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, äldre och pers. med funktionsnedsättning, tkr , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, äldre, tkr , vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, korttidsboende, äldre, tkr ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Kostnad = bruttokostnad - (externa bostads- och lokalhyror + försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).