Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Lämnade bidrag för regioner efter verksamhetsområde. År 2012 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-09-28
Lämnade bidrag till regioner:
miljoner kr
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
miljoner kr
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
miljoner kr
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
miljoner kr
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
miljoner kr
Lämnade bidrag till staten:
miljoner kr
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
miljoner kr
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
miljoner kr
Lämnade bidrag till utlandet:
miljoner kr
Lämnade bidrag till regioner:
Under året
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
Under året
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
Under året
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
Under året
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
Under året
Lämnade bidrag till staten:
Under året
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
Under året
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
Under året
Lämnade bidrag till utlandet:
Under året
Lämnade bidrag till regioner:
Flöde
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
Flöde
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
Flöde
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
Flöde
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
Flöde
Lämnade bidrag till staten:
Flöde
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
Flöde
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
Flöde
Lämnade bidrag till utlandet:
Flöde
Lämnade bidrag till regioner:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till staten:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till utlandet:
Löpande Priser
Lämnade bidrag till regioner:
Nej
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
Nej
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
Nej
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
Nej
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
Nej
Lämnade bidrag till staten:
Nej
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
Nej
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
Nej
Lämnade bidrag till utlandet:
Nej
Lämnade bidrag till regioner:
Nej
Lämnade bidrag till regionägda företag i egen KCR:
Nej
Lämnade bidrag till kommuner inkl. Gotland:
Nej
Lämnade bidrag till kommunalförbund:
Nej
Lämnade bidrag till privata företag/vårdgivare:
Nej
Lämnade bidrag till staten:
Nej
Lämnade bidrag till ideella föreningar och stiftelser:
Nej
Lämnade bidrag till hushåll och individer:
Nej
Lämnade bidrag till utlandet:
Nej
SCB
0000010K
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanPRIMÄRVÅRD, TOTALT , SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD, TOTALT , SPECIALISERAD PSYKIATRISK VÅRD, TOTALT ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2023-09-28: Med anledning av tekniska problem har data avseende 2022 inte varit korrekt publicerat för följande regioner: Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Den 28 september 2023 görs därför en ompublicering av dessa regioners data. Detta innebär även att värden avseende riksnivå har påverkats.