Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader och intäkter för regioner efter verksamhetsområde. År 2007 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-09-28
Bruttokostnad:
mnkr
Bruttointäkt:
mnkr
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
mnkr
Kostnad för det egna åtagandet:
mnkr
Produktionskostnad:
mnkr
Bruttokostnad:
Under året
Bruttointäkt:
Under året
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
Under året
Kostnad för det egna åtagandet:
Under året
Produktionskostnad:
Under året
Bruttokostnad:
Flöde
Bruttointäkt:
Flöde
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
Flöde
Kostnad för det egna åtagandet:
Flöde
Produktionskostnad:
Flöde
Bruttokostnad:
Löpande Priser
Bruttointäkt:
Löpande Priser
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
Löpande Priser
Kostnad för det egna åtagandet:
Löpande Priser
Produktionskostnad:
Löpande Priser
Bruttokostnad:
Nej
Bruttointäkt:
Nej
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
Nej
Kostnad för det egna åtagandet:
Nej
Produktionskostnad:
Nej
Bruttokostnad:
Nej
Bruttointäkt:
Nej
Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader:
Nej
Kostnad för det egna åtagandet:
Nej
Produktionskostnad:
Nej
SCB
000000A6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Rikstotalen för landstingen är exklusive Region Gotland. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Ett antal landsting, däribland Region Skåne och Landstinget i Uppsala, har under 2015 förändrat sin redovisning av de interna posterna. Detta innebär stora förändringar av framförallt bruttointäkter och bruttokostnader. Korrigering 2023-09-28: Med anledning av tekniska problem har data avseende 2022 inte varit korrekt publicerat för följande regioner: Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Den 28 september 2023 görs därför en ompublicering av dessa regioners data. Detta innebär även att värden avseende riksnivå har påverkats.

tabellinnehåll

Nettokostnader inkl. läkemedelskostnader

Nettokostnad: Bruttokostnad exklusive externa och interna intäkter (bruttointäkt). Observera att läkemedelskostnader inte ingår i alla verksamheter.

Kostnad för det egna åtagandet

Kostnad för det egna åtagandet: Bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Produktionskostnad

Produktionskostnad: Bruttokostnad exklusive köp av verksamhet, lämnade bidrag och interna intäkter.