Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Investeringar för regioner efter verksamhetsområde. År 2007 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-09-28
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
miljoner kr
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
miljoner kr
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
miljoner kr
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
miljoner kr
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
miljoner kr
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
miljoner kr
Investeringsinkomster:
miljoner kr
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
Under året
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
Under året
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
Under året
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
Under året
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
Under året
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
Under året
Investeringsinkomster:
Under året
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
Flöde
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
Flöde
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
Flöde
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
Flöde
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
Flöde
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
Flöde
Investeringsinkomster:
Flöde
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
Löpande Priser
Investeringsinkomster:
Löpande Priser
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
Nej
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
Nej
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
Nej
Investeringsinkomster:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav byggnader och mark:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav medicinteknisk utrustning:
Nej
Investeringsutgifter i materiella tillgångar, varav övriga inventarier:
Nej
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar:
Nej
Investeringsutgifter i immateriella tillgångar, varav medicintekniska inform:
Nej
Investeringsinkomster:
Nej
SCB
00000115
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanPRIMÄRVÅRD, TOTALT , Sluten primärvård , SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD, TOTALT ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Rikstotalen för landstingen är exklusive Region Gotland. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. I variabeln Investeringsutgifter i materiella tillgångar ingår åren 2007–2011 även immateriella tillgångar. Från och med år 2012 ingår endast materiella tillgångar. Från och med 2012 infördes variabeln Medicintekniska informationssystem i blanketten. Korrigering 2023-09-28: Med anledning av tekniska problem har data avseende 2022 inte varit korrekt publicerat för följande regioner: Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Den 28 september 2023 görs därför en ompublicering av dessa regioners data. Detta innebär även att värden avseende riksnivå har påverkats.