Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Regionernas köp och försäljning av verksamhet efter verksamhetsområde. År 2012 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-08-31
Totalt köp av verksamhet:
miljoner kr
Köp från regioner:
miljoner kr
Köp från regionägda företag i egen KCR:
miljoner kr
Köp från kommuner inkl. Gotland:
miljoner kr
Köp från kommunalförbund:
miljoner kr
Köp från privata företag/vårdgivare:
miljoner kr
Köp från staten:
miljoner kr
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
miljoner kr
Köp från hushåll och individer:
miljoner kr
Köp från utlandet:
miljoner kr
Totalt försäljning av verksamhet:
miljoner kr
Försäljning till regioner:
miljoner kr
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
miljoner kr
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
miljoner kr
Försäljning till kommunalförbund:
miljoner kr
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
miljoner kr
Försäljning till staten:
miljoner kr
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
miljoner kr
Försäljning till hushåll och individer:
miljoner kr
Försäljning till utlandet:
miljoner kr
Totalt köp av verksamhet:
Under året
Köp från regioner:
Under året
Köp från regionägda företag i egen KCR:
Under året
Köp från kommuner inkl. Gotland:
Under året
Köp från kommunalförbund:
Under året
Köp från privata företag/vårdgivare:
Under året
Köp från staten:
Under året
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
Under året
Köp från hushåll och individer:
Under året
Köp från utlandet:
Under året
Totalt försäljning av verksamhet:
Under året
Försäljning till regioner:
Under året
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
Under året
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
Under året
Försäljning till kommunalförbund:
Under året
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
Under året
Försäljning till staten:
Under året
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
Under året
Försäljning till hushåll och individer:
Under året
Försäljning till utlandet:
Under året
Totalt köp av verksamhet:
Flöde
Köp från regioner:
Flöde
Köp från regionägda företag i egen KCR:
Flöde
Köp från kommuner inkl. Gotland:
Flöde
Köp från kommunalförbund:
Flöde
Köp från privata företag/vårdgivare:
Flöde
Köp från staten:
Flöde
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
Flöde
Köp från hushåll och individer:
Flöde
Köp från utlandet:
Flöde
Totalt försäljning av verksamhet:
Flöde
Försäljning till regioner:
Flöde
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
Flöde
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
Flöde
Försäljning till kommunalförbund:
Flöde
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
Flöde
Försäljning till staten:
Flöde
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
Flöde
Försäljning till hushåll och individer:
Flöde
Försäljning till utlandet:
Flöde
Totalt köp av verksamhet:
Löpande Priser
Köp från regioner:
Löpande Priser
Köp från regionägda företag i egen KCR:
Löpande Priser
Köp från kommuner inkl. Gotland:
Löpande Priser
Köp från kommunalförbund:
Löpande Priser
Köp från privata företag/vårdgivare:
Löpande Priser
Köp från staten:
Löpande Priser
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
Löpande Priser
Köp från hushåll och individer:
Löpande Priser
Köp från utlandet:
Löpande Priser
Totalt försäljning av verksamhet:
Löpande Priser
Försäljning till regioner:
Löpande Priser
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
Löpande Priser
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
Löpande Priser
Försäljning till kommunalförbund:
Löpande Priser
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
Löpande Priser
Försäljning till staten:
Löpande Priser
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
Löpande Priser
Försäljning till hushåll och individer:
Löpande Priser
Försäljning till utlandet:
Löpande Priser
Totalt köp av verksamhet:
Nej
Köp från regioner:
Nej
Köp från regionägda företag i egen KCR:
Nej
Köp från kommuner inkl. Gotland:
Nej
Köp från kommunalförbund:
Nej
Köp från privata företag/vårdgivare:
Nej
Köp från staten:
Nej
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
Nej
Köp från hushåll och individer:
Nej
Köp från utlandet:
Nej
Totalt försäljning av verksamhet:
Nej
Försäljning till regioner:
Nej
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
Nej
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
Nej
Försäljning till kommunalförbund:
Nej
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
Nej
Försäljning till staten:
Nej
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
Nej
Försäljning till hushåll och individer:
Nej
Försäljning till utlandet:
Nej
Totalt köp av verksamhet:
Nej
Köp från regioner:
Nej
Köp från regionägda företag i egen KCR:
Nej
Köp från kommuner inkl. Gotland:
Nej
Köp från kommunalförbund:
Nej
Köp från privata företag/vårdgivare:
Nej
Köp från staten:
Nej
Köp från ideella föreningar och stiftelser:
Nej
Köp från hushåll och individer:
Nej
Köp från utlandet:
Nej
Totalt försäljning av verksamhet:
Nej
Försäljning till regioner:
Nej
Försäljning till regionägda företag i egen KCR:
Nej
Försäljning till kommuner inkl. Gotland:
Nej
Försäljning till kommunalförbund:
Nej
Försäljning till privata företag/vårdgivare:
Nej
Försäljning till staten:
Nej
Försäljning till ideella föreingar och stiftelser:
Nej
Försäljning till hushåll och individer:
Nej
Försäljning till utlandet:
Nej
SCB
000000W9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Rikstotalen för landstingen är exklusive Region Gotland. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.