Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Uppgifter från driftredovisningen för regioner efter verksamhetsområde. År 2007 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-09-28
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
miljoner kr
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
miljoner kr
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
miljoner kr
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
miljoner kr
Intäkter avseende erhållna bidrag:
miljoner kr
Övriga intäkter:
miljoner kr
Interndebiterade intäkter:
miljoner kr
Bruttointäkter:
miljoner kr
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
miljoner kr
Övriga kostnader personal:
miljoner kr
Kostnader avseende köp av verksamhet:
miljoner kr
Kostnader avseende lämnade bidrag:
miljoner kr
Materialkostnader:
miljoner kr
Kostnader avseende köp av tjänster:
miljoner kr
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
miljoner
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
miljoner kronor
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
miljoner kr
Bruttokostnader:
miljoner kr
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
Under året
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
Under året
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
Under året
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
Under året
Intäkter avseende erhållna bidrag:
Under året
Övriga intäkter:
Under året
Interndebiterade intäkter:
Under året
Bruttointäkter:
Under året
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
Under året
Övriga kostnader personal:
Under året
Kostnader avseende köp av verksamhet:
Under året
Kostnader avseende lämnade bidrag:
Under året
Materialkostnader:
Under året
Kostnader avseende köp av tjänster:
Under året
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
Under året
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
Under året
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
Under året
Bruttokostnader:
Under året
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
Flöde
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
Flöde
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
Flöde
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
Flöde
Intäkter avseende erhållna bidrag:
Flöde
Övriga intäkter:
Flöde
Interndebiterade intäkter:
Flöde
Bruttointäkter:
Flöde
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
Flöde
Övriga kostnader personal:
Flöde
Kostnader avseende köp av verksamhet:
Flöde
Kostnader avseende lämnade bidrag:
Flöde
Materialkostnader:
Flöde
Kostnader avseende köp av tjänster:
Flöde
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
Flöde
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
Flöde
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
Flöde
Bruttokostnader:
Flöde
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
Löpande Priser
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
Löpande Priser
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
Löpande Priser
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
Löpande Priser
Intäkter avseende erhållna bidrag:
Löpande Priser
Övriga intäkter:
Löpande Priser
Interndebiterade intäkter:
Löpande Priser
Bruttointäkter:
Löpande Priser
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
Löpande Priser
Övriga kostnader personal:
Löpande Priser
Kostnader avseende köp av verksamhet:
Löpande Priser
Kostnader avseende lämnade bidrag:
Löpande Priser
Materialkostnader:
Löpande Priser
Kostnader avseende köp av tjänster:
Löpande Priser
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
Löpande Priser
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
Löpande Priser
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
Löpande Priser
Bruttokostnader:
Löpande Priser
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
Nej
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
Nej
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
Nej
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
Nej
Intäkter avseende erhållna bidrag:
Nej
Övriga intäkter:
Nej
Interndebiterade intäkter:
Nej
Bruttointäkter:
Nej
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
Nej
Övriga kostnader personal:
Nej
Kostnader avseende köp av verksamhet:
Nej
Kostnader avseende lämnade bidrag:
Nej
Materialkostnader:
Nej
Kostnader avseende köp av tjänster:
Nej
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
Nej
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
Nej
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
Nej
Bruttokostnader:
Nej
Intäkter avseende patient-, trafikant- och andra avgifter:
Nej
Intäkter avseende försäljning av verksamhet:
Nej
Intäkter avseende försäljning av tjänster:
Nej
Intäkter avseende försäljning av material och varor:
Nej
Intäkter avseende erhållna bidrag:
Nej
Övriga intäkter:
Nej
Interndebiterade intäkter:
Nej
Bruttointäkter:
Nej
Lönekostnader (exkl skattefri ersättning):
Nej
Övriga kostnader personal:
Nej
Kostnader avseende köp av verksamhet:
Nej
Kostnader avseende lämnade bidrag:
Nej
Materialkostnader:
Nej
Kostnader avseende köp av tjänster:
Nej
Kostnader avseende nedskrivning, avskrivning etc anläggningstillgångar:
Nej
Interndebiterade kostnader inkl. internräntor:
Nej
Fördelade kostnader från serviceverksamheter:
Nej
Bruttokostnader:
Nej
SCB
0000010R
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Rikstotalen för landstingen är exklusive Region Gotland. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Korrigering 2023-09-28: Med anledning av tekniska problem har data avseende 2022 inte varit korrekt publicerat för följande regioner: Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Den 28 september 2023 görs därför en ompublicering av dessa regioners data. Detta innebär även att värden avseende riksnivå har påverkats.