Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Verksamhetskostnader för regioner efter kontopost. År 2007 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-09-28
Regioners kostnader, löpande priser:
mnkr
Regioners kostnader, löpande priser:
Under året
Regioners kostnader, löpande priser:
Flöde
Regioners kostnader, löpande priser:
Löpande Priser
Regioners kostnader, löpande priser:
Nej
Regioners kostnader, löpande priser:
Nej
SCB
000000A0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanLÖN ARBETAD OCH EJ ARBETAD TID SAMT KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH NATURAFÖRMÅNER, TOTALT , Sjuklön , PENSIONSKOSTNADER, TOTALT ,

Valda 0 Totalt 46

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Rikstotalen för landstingen är exklusive Region Gotland. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Korrigering 2023-09-28: Med anledning av tekniska problem har data avseende 2022 inte varit korrekt publicerat för följande regioner: Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Den 28 september 2023 görs därför en ompublicering av dessa regioners data. Detta innebär även att värden avseende riksnivå har påverkats.