Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Balansräkning för kommuner efter region och balansräkningsposter. År 1998 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
Ja
2023-08-31
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Tkr, löpande priser:
tkr
Kr/invånare, löpande priser:
31 december respektive år
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Kr/invånare, löpande priser:
Stock
Tkr, löpande priser:
Stock
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
SCB
OE0107N5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och regioner två uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter och regionsuppgifter. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och regioner i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser regionsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och regioner bör göras med försiktighet. De publicerade uppgifterna baseras på invånarantalet den 31 december respektive år. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.

tabellinnehåll: Kr/invånare, löpande priser , balansräkningsposter: Långfristiga aktier, andelar och bostadsrätter

För åren 1998-2004 redovisas samtliga långfristiga värdepapper, andelar, bostadsrätter med mera på raden Aktier, andelar och bostadsrätter.

tabellinnehåll: Kr/invånare, löpande priser , balansräkningsposter: Långfristiga obligationer, förlagsbevis, certifikat m.m.

För åren 1998-2004 redovisas samtliga kortfristiga placeringar i värdepapper på raden Obligationer, förlagsbevis med mera.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.