Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kommunala skattesatser. År 2000 - 2024

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johanna Frodell, SCB
+46 010-479 68 39
Ja
2024-02-05
Skattesats, total kommunal:
procent
Skattesats till kommun:
procent
Skattesats till region:
procent
Skattesats, total kommunal:
December året före redovisningsåret
Skattesats till kommun:
December året före redovisningsåret
Skattesats till region:
December året före redovisningsåret
Skattesats, total kommunal:
Stock
Skattesats till kommun:
Stock
Skattesats till region:
Stock
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till region:
Nej
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till region:
Nej
SCB
OE0101D1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2023-02-02. Kommunal skattesats 2023 för Sundbyberg har korrigerats. Revidering 2024-02-05. Kommunal skattesats 2024 för Vindeln har reviderats.

tabellinnehåll

Skattesats, total kommunal

I de fall där summan av skattesatsen till kommun och region inte överensstämmer med total kommunal skattesats så beror det på avrundningsfel.