Statistikdatabasen
Tabell 2. Antal nätter i Sverige efter huvudsaklig boendeform. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid användning av data i denna tabell ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Alla nätter redovisas på den boendeform som har angetts som huvudsaklig på resan. Detta kan bidra till skillnader jämfört med annan statistik.
Vid höga osäkerhetstal eller lågt antal observationer redovisas inga uppgifter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-30
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Sandra Sjöberg, SCB
+46 010-479 47 07
sandra.sjoberg@scb.se

Enhet
Antal nätter:
antal
Osäkerhetstal (±):
antal
Referenstid
Antal nätter:
År
Osäkerhetstal (±):
År
Datatyp
Antal nätter:
Flöde
Osäkerhetstal (±):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal nätter:
Nej
Osäkerhetstal (±):
Nej
Säsongsrensad
Antal nätter:
Nej
Osäkerhetstal (±):
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
000004PA