Statistikdatabasen
Gästnätter efter hemland och anläggningstyp. År 1978 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hemland

Totalt 51 Valda

Sök

anläggningstyp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
1978-1994 särredovisas Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Italien, USA, Kanada samt Japan. Inför 1995 utökades antalet specificerade hemländer i undersökningen från 15 till 25, inför 1997 gjordes en ytterligare utökning till 33, 2004 utökades antalet hemländer till 34 och från och med 2008 redovisas 41 hemländer.
SoL ingår i statistiken från och med 2003.

Camping ingår i statistiken från och med 2008.

1994 gjordes en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar, som främst utgjordes av konferensanläggningar, i kategori Hotell.
hemland
Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet.
hemland
Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet.
hemland
Övriga Europa
Övriga Europa utgjordes 1978-1994 av samtliga europeiska länder förutom Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Italien som särredovisades.
Därefter har följande förändringar skett:
-From 1995 särredovisas Belgien, Österrike, Spanien, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
-From 1997 särredovisas Island, Irland, Luxemburg, Portugal, Grekland, Turkiet, Tjeckien, Slovakien, Ungern och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
-From 2008 särredovisas Rumänien, Slovenien, Bulgarien, Cypern, Malta och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Europa.
Övriga Amerika
1997 tillkom kategorin Övriga Amerika som tidigare ingått i Övriga världen. Därefter har följande förändring skett:

-From 2008 särredovisas Brasilien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Amerika.
Övriga Asien
1997 tillkom kategorin Övriga Asien som tidigare ingått i Övriga världen. Därefter har följande förändringar skett:

-From 2004 särredovisas Kina och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Asien.

-From 2008 särredovisas Indien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga Asien.
Övriga länder
Övriga länder utgjordes 1978-1994 av samtliga utomeuropeiska länder förutom USA, Kanada samt Japan som särredovisades. Därefter har följande förändringar skett:
-From 1995 särredovisas Sydkorea och Australien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
-From 1997 särredovisas nya Zeeland och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
-1997 tillkom kategorierna Övriga Amerika, Övriga Asien och ingår därmed inte längre i kategorin Övriga länder.
Uppgift saknas
1997 tillkom kategorin Uppgift saknas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Antal gästnätter:
antal
Gästnätter i procent:
procent
Referenstid
Antal gästnätter:
År
Gästnätter i procent:
År
Datatyp
Antal gästnätter:
Stock
Gästnätter i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal gästnätter:
Nej
Gästnätter i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal gästnätter:
Nej
Gästnätter i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
00000396