Statistikdatabasen
Antal belagda rum/stugor på hotell, stugbyar och vandrarhem efter region. År 2008 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publicering ska Tillväxtverket och SCB anges som källa.
Antal belagda rum för vandrarhem redovisas från och med 2019.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-06
Kontakt
Richard Berglund, SCB
+46 010-479 49 83
richard.berglund@scb.se

Anna Warnemo, SCB
+46 010-479 42 56
anna.warnemo@scb.se

Enhet
Belagda hotellrum:
antal
Belagda stugor i stugbyar:
antal
Belagda rum i vandrarhem:
antal
Referenstid
Belagda hotellrum:
År
Belagda stugor i stugbyar:
År
Belagda rum i vandrarhem:
År
Datatyp
Belagda hotellrum:
Stock
Belagda stugor i stugbyar:
Stock
Belagda rum i vandrarhem:
Stock
Kalenderkorrigerad
Belagda hotellrum:
Nej
Belagda stugor i stugbyar:
Nej
Belagda rum i vandrarhem:
Nej
Säsongsrensad
Belagda hotellrum:
Nej
Belagda stugor i stugbyar:
Nej
Belagda rum i vandrarhem:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtverket
Matris
000004EU