Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konkurser efter region, näringsgren SNI 2002, storleksklass och företagsform. Månad 1994M01 - 2008M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tom Johansson, SCB
+46 010-479 61 82
Ja
2009-01-12
Konkurser:
antal
Konkurser:
Kalendermånad
Konkurser:
Flöde
Konkurser:
Nej
Konkurser:
Nej
Tillväxtanalys
NV1401A2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan01 jordbruk och serviceföretag till jordbruk , 02 skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk , 05 fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1994M01 , 1994M02 , 1994M03 ,

Valda 1 Totalt 180

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen avser antalet konkurser, som beslutats av tingsrätterna under tidsperioden. Som underlag till branschkodningen ligger 2002 års SNI-kod. För flerarbetsställeföretag gäller att konkurser registrerats för den region där huvudkontoret ligger. Konkursen kan även ha drabbat andra regioner. Antalet konkurser av detta slag är mycket få.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Från och med 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331 .

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1998-01-01. Göteborgs och Bohus län (kod 14), Älvsborgs län (kod 15) och Skaraborgs län (kod 16), utom Habo och Mullsjö, bildar Västra Götalands län (kod 14). Habo och Mullsjö överflyttas till Jönköpings län (kod 06). Kommunerna i f.d. Göteborgs och Bohus län bibehåller sina koder medan övriga berörda kommuner får nya kommunkoder.