Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konkurser efter region, näringslivet, storleksklass, företagsform och månad

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tom Johansson, SCB
+46 010-479 61 82
Ja
2024-02-12
Konkurser:
antal
Konkurser:
Kalendermånad
Konkurser:
Flöde
Konkurser:
Nej
Konkurser:
Nej
Tillväxtanalys
NV1401A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk , 02 skogsbruksföretag , 03 fiskare och vattenbrukare ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 181

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Revidering 2019-07-15. Tabellen reviderades avseende maj 2019. Revidering 2020-10-27. Tabellen reviderades avseende september 2020. Från och med 2013M01 särredovisas dödsbon. Tidigare perioder har dessa redovisats som privatperson eller enskild firma.