Statistikdatabasen
Anställda drabbade av konkurser efter region, näringsgren SNI 2002 och företagsform. Månad 1994M01 - 2008M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2002

Totalt 37 Valda

Sök

företagsform

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 180 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen avser anställda vid företag som gått i konkurs enligt beslut av tingsrätterna under tidsperioden. Som underlag för branschkodningen ligger 2002 års SNI-kod. För flerarbetsställeföretag gäller att konkurser och antal anställda registreras för den region där huvudkontoret ligger. Konkursen kan även ha drabbat andra regioner. Antalet konkursdrabbade företag med flera arbetsställen är dock få.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1998-01-01. Göteborgs och Bohus län (kod 14), Älvsborgs län (kod 15) och Skaraborgs län (kod 16), utom Habo och Mullsjö, bildar Västra Götalands län (kod 14). Habo och Mullsjö överflyttas till Jönköpings län (kod 06). Kommunerna i f.d. Göteborgs och Bohus län bibehåller sina koder medan övriga berörda kommuner får nya kommunkoder.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-01-12
Kontakt
Sara Josufsson, SCB
+46 010 479 60 88
sara.josufsson@scb.se

Shpend Mustafa, SCB
+46 010-479 63 03
shpend.mustafa@scb.se

Enhet
Anställda drabbade av konkurser:
antal
Referenstid
Anställda drabbade av konkurser:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda drabbade av konkurser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda drabbade av konkurser:
Nej
Säsongsrensad
Anställda drabbade av konkurser:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Tillväxtanalys
Matris
NV1401A1