Statistikdatabasen
Kapacitetsutnyttjande inom totala industrin (B+C), procent. Kvartal 2013K4 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2019-08-29. Vid publiceringen av kvartal 2 2019 korrigerades statistiken för kvartal 1 2018
tabellinnehåll
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal
Förändringstal jämfört med föregående kvartal är korrigerat för kalender- och säsongseffekter.
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år
Förändringstal jämfört med motsvarande kvartal föregående år är korrigerat för kalendereffekter.
tabellinnehåll: Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal , kvartal: 2020K3
Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 4,4 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 86,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020, reviderats ned med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,4 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-20
Kontakt
Daniel Rådelid, SCB
+46 010 479 60 92
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh, SCB
+46 010-479 61 65
lo.mildh@scb.se

Enhet
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
procent
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
procent
Referenstid
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Kvartal
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Kvartal
Datatyp
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Medel
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Medel
Kalenderkorrigerad
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Ja
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Ja
Säsongsrensad
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med föregående kvartal:
Ja
Förändring i procent från vald kvartal jämfört med samma kvartal föregående år:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0701AN