Statistikdatabasen
Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI2007 (aggregat). Historiska serier. Kvartal 1980K1 - 1989K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-02-15
Kontakt
Daniel Rådelid, SCB
+46 010 479 60 92
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh, SCB
+46 010-479 61 65
lo.mildh@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, procent:
procent
Ej kalenderkorrigerad, procent:
procent
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
procent
Trendskattning, procent:
procent
Datatyp
Kalenderkorrigerad, procent:
Medel
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Medel
Trendskattning, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Nej
Trendskattning, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, procent:
Ja
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Ja
Trendskattning, procent:
Ja
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0701AE