Statistikdatabasen
Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI 2007 (aggregat). Kvartal 1990K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 50 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 123 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2015 har en del metodförändringar introducerats. Tidsserien har räknats tillbaka till och med första kvartalet 1990 i syfte att minska eventuella nivåskiftningar och tidsseriebrott, vilket har resulterat i revideringar av historiken för vissa serier.
I samband med publicering av 2016K3 har viktvariabeln för industrins kapacitetsutnyttjande ändrats från nettoomsättning till industriomsättning. Den nya vikten bedöms som bättre för statistikens syfte. I samband med bytet av viktvariabel har tidsserierna räknats om.
Korrigering 2019-08-29. Vid publiceringen av kvartal 2 2019 korrigerades statistiken för kvartal 1 2018
tabellinnehåll
Osäkerhetsmarginal för ej kalenderkorrigerad (±), procentenheter
Statistikvärdet ± osäkerhetsmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta intervall avser endast den osäkerhet som beror på att statistiken är baserad på ett urval av objekt. En ny metod för att beräkna osäkerhetsmarginalen används från och med kvartal 2 år 2015.
Kvartalsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad
Förändring i procent jämfört med föregående kvartal korrigerat för kalender- och säsongseffekter
Årsutveckling, kalenderkorrigerad
Förändring i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år korrigerat för kalendereffekter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-20
Kontakt
Daniel Rådelid, SCB
+46 010 479 60 92
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh, SCB
+46 010-479 61 65
lo.mildh@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, procent:
procent
Ej kalenderkorrigerad, procent:
procent
Osäkerhetsmarginal för ej kalenderkorrigerad (±), procentenheter:
procentandelar
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
procent
Trendskattning, procent:
procent
Kvartalsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
procent
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
procent
Datatyp
Kalenderkorrigerad, procent:
Medel
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Medel
Osäkerhetsmarginal för ej kalenderkorrigerad (±), procentenheter:
Medel
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Medel
Trendskattning, procent:
Medel
Kvartalsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Medel
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Medel
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, procent:
Ja
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Osäkerhetsmarginal för ej kalenderkorrigerad (±), procentenheter:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Ja
Trendskattning, procent:
Ja
Kvartalsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Ej kalenderkorrigerad, procent:
Nej
Osäkerhetsmarginal för ej kalenderkorrigerad (±), procentenheter:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, procent:
Ja
Trendskattning, procent:
Ja
Kvartalsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0701AI