Statistikdatabasen
Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI92 (aggregat). Kvartal 1990K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 26 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 76 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Stort bortfall gör branschskattningarna osäkra fr o m 1999kv1. Därför redovisas endast hela industrin (C+D), de fyra huvudgrupperna och några utvalda branscher. En ökad svarsfrekvens har medfört att tidigare redovisade uppgifter om kapacitetsutnyttjandet för 2000kv2 har reviderats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-13
Kontakt
Daniel Rådelid, SCB
+46 010 479 60 92
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh, SCB
+46 010-479 61 65
lo.mildh@scb.se

Enhet
Original, procent:
procent
Säsongrensad, procent:
procent
Datatyp
Original, procent:
Medel
Säsongrensad, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Original, procent:
Nej
Säsongrensad, procent:
Nej
Säsongsrensad
Original, procent:
Nej
Säsongrensad, procent:
Ja
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0701A4