Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagens utländska handelskrediter efter kontopost. Kvartal 1997K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Louise Eklund, SCB
+46 010-479 60 68
Ja
2023-09-08
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
mkr
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
mkr
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Under kvartalet
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Vid kvartalets slut
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Flöde
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Stock
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Nej
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Nej
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Nej
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Nej
SCB
NV0118A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valda 1 Totalt 106

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Detta är en urvalsundersökning som även benämns HKU. Vid statistiktillfället kvartal 1 varje år byts urvalsramen för populationen.