Statistikdatabasen
Internethandel efter aktivitet och näringsgren SNI 2002. Andel företag. År 2003 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

internethandel Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I 2003 års undersökning tillfrågades företagen om de köpt respektive sålt varor eller tjänster via Internet respektive specialiserade marknadsplatser på Internet. I 2004 års undersökning tillfrågades företagen om de beställt respektive tagit emot beställningar via Internet respektive specialiserade marknadsplatser på Internet. De ändrade formuleringarna gör att resultaten inte är direkt jämförbara mellan åren. Referensåret för resultaten är året före undersökningsåret, dvs 2004 års resultat avser år 2003 osv. Med specialiserade marknadsplatser menas webbplatser där företag eller organisationer i en specifik bransch, t.ex. bilindustrin, erbjuder en avgränsad grupp av underleverantörer att leverera tjänster eller insatsvaror, t.ex. bilkomponenter.
tabellinnehåll
Andel, procent
IT-användning i företag är en urvalsundersökning, varför de redovisade procenttalen är punktskattningar, behäftade med viss osäkerhet. Skattningar där felmarginalen är större än 10 procentenheter betraktas som alltför osäkra och redovisas därför inte; dessa anges med (..) i tabellerna. Samma beteckning används om skattning saknas, t.ex. som en följd av att den aktuella frågan inte ställts alla år.
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med punktskattningens medelfel * 1,96. Ett 95% konfidensintervall ges av punktskattningen ± felmarginalen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-12-17
Kontakt
Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Gerli Baldzens, SCB
+46 010-479 45 48
gerli.baldzens@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Andel, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Andel, procent:
År
Felmarginal, ±:
År
Datatyp
Andel, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0116E3