Statistikdatabasen
Tillgängliga tjänster på hemsida/webbplats efter typ av tjänst och redovisningsgrupp. Andel företag. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

tjänster på hemsidan Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell betyder 0 att andelen är större än noll men mindre än 0,5 procent respektive att konfidensintervallet är större än 0 men mindre än 0,5 procentenheter. Tecknet .. betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
tjänster på hemsidan
produktkatalog eller prislista
Frågan som avser 2019 förändrades från Produktkatalog eller prislista till Beskrivning av varor och/eller tjänster, prislistor.
möjlighet att beställa/boka/reservera
Frågan som avser 2019 ändrades från Lägga beställningar, göra bokningar eller reservationer till Möjlighet att beställa eller boka direkt på webbplatsen via t.ex. kundvagn, köpknapp eller ett bokningssystem.
möjlighet för kunder att anpassa eller designa produkterna
Frågan som avser 2019 ändrades från Möjlighet för besökare att anpassa eller designa produkter till Funktioner för att avgränsa en sökning på webbplatsen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-20
Kontakt
Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Gerli Baldzens, SCB
+46 010-479 45 48
gerli.baldzens@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Andel, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Andel, procent:
År
Felmarginal, ±:
År
Datatyp
Andel, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001SN