Statistikdatabasen
Huvudsaklig utförare av it-funktioner efter typ av utförare. Andel företag. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

utförare Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med it-funktioner menas support av programvaror; drift och underhåll
av it-system, applikationer, webbsidor m.m. samt utveckling av it-system.
Egen personal avser personer anställda av företaget eller anställda av företag i den koncern, Franchise- eller företagskedja som företaget tillhör.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-20
Kontakt
Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Gerli Baldzens, SCB
+46 010-479 45 48
gerli.baldzens@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Andel, procent:
procent
Felmarginal ±:
procent
Referenstid
Andel, procent:
År
Felmarginal ±:
År
Datatyp
Andel, procent:
Stock
Felmarginal ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003SS