Statistikdatabasen
Distansarbete efter redovisningsgrupp. Andel företag. År 2014 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Företag där minst en anställd i genomsnitt arbetar minst en halv dag i veckan på distans, dvs har åtkomst till e-post, dokument eller program utanför företagets lokaler.
I denna tabell betyder 0 att andelen är större än noll men mindre än 0,5 procent respektive att konfidensintervallet är större än 0 men mindre än 0,5 procentenheter. Tecknet .. betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-24
Kontakt
Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Gerli Baldzens, SCB
+46 010-479 45 48
gerli.baldzens@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Andel företag, procent:
procent
Andel företag, felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Andel företag, procent:
År
Andel företag, felmarginal, ±:
År
Datatyp
Andel företag, procent:
Stock
Andel företag, felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel företag, procent:
Nej
Andel företag, felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Andel företag, procent:
Nej
Andel företag, felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001Y7