Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Har webbplats efter redovisningsgrupp. Andel företag. År 2014 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Robin Petersson, SCB
+46 010-479 68 19
Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-11-25
Andel företag, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Andel företag, procent:
År
Felmarginal, ±:
År
Andel företag, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Andel företag, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Andel företag, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
SCB
000001Z9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I denna tabell betyder 0 att andelen är större än noll men mindre än 0,5 procent respektive att konfidensintervallet är större än 0 men mindre än 0,5 procentenheter. Tecknet .. betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller alltför osäker för att anges.