Statistikdatabasen
Användning av datorer efter typ av utrustning och redovisningsgrupp. Andel anställda. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av utrustning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell betyder 0 att andelen är större än noll men mindre än 0,5 procent respektive att konfidensintervallet är större än 0 men mindre än 0,5 procentenheter. Tecknet .. betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
typ av utrustning
datorer
Med datorer avses persondatorer, bärbara datorer, surfplattor eller smartphones
bärbara enheter som kan anslutas till internet via mobiltelefonnätet
Med bärbara enheter avses bärbara datorer, surfplattor eller smartphones
bärbara enheter som kan anslutas till internet via mobiltelefonnätet
Under 2019 inkluderades i frågan att företag skulle svara endast om företaget både tillhandahåller den bärbara datorn, telefonen, surfplattan etc. och betalar för abonnemang.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-20
Kontakt
Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Gerli Baldzens, SCB
+46 010-479 45 48
gerli.baldzens@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Andel anställda, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Andel anställda, procent:
År
Felmarginal, ±:
År
Datatyp
Andel anställda, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel anställda, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Andel anställda, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002WN