Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Regionala branschnyckeltal efter näringsgren SNI 2002 och storleksklass och kvartil. År 2003 - 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Josefine Rossheim, SCB
+46 010-479 63 83
Marcus Lundgren, SCB
+46 010-479 69 18
Ja
2020-08-25
Antal företag:
antal
Avkastning på eget kapital (procent):
procent
Avkastning på totalt kapital (procent):
procent
Skuldränta (procent):
procent
Riskbuffert totalt kapital (procent):
procent
Rörelsemarginal (procent):
procent
Nettomarginal (procent):
procent
Nettoomsättning/anställda (tkr):
tkr
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
procent
Soliditet (procent):
procent
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
ggr/år
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
procent
Kassalikviditet (procent):
procent
Förändring av nettoomsätting (procent):
procent
Förändring av totalt kapital (procent):
procent
Förändring av eget kapital (procent):
procent
Förändring av antalet anställda (procent):
procent
Bruttovinstmarginal (procent):
procent
Förädlingsgrad (procent):
procent
Räntetäckningsgrad (ggr):
ggr
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
tkr
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
tkr
Nettoresultat/anställda (tkr):
tkr
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
procent
Personalkostnader/anställda (tkr):
tkr
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
procent
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
procent
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
procent
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
procent
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
procent
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
procent
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
procent
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
procent
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
procent
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
procent
Förändring av förädlingsvärde (procent):
procent
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
procent
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Skuldsättningsgrad (ggr):
procent
Vinstprocent (procent):
procent
Kassalikviditet (procent):
Kalenderår
Räntetäckningsgrad (ggr):
Kalenderår
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Kalenderår
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Kalenderår
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Kalenderår
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Kalenderår
Skuldsättningsgrad (ggr):
Kalenderår
Antal företag:
Flöde
Avkastning på eget kapital (procent):
Flöde
Avkastning på totalt kapital (procent):
Flöde
Skuldränta (procent):
Flöde
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Flöde
Rörelsemarginal (procent):
Flöde
Nettomarginal (procent):
Flöde
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Flöde
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Flöde
Soliditet (procent):
Flöde
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Flöde
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kassalikviditet (procent):
Flöde
Förändring av nettoomsätting (procent):
Flöde
Förändring av totalt kapital (procent):
Flöde
Förändring av eget kapital (procent):
Flöde
Förändring av antalet anställda (procent):
Flöde
Bruttovinstmarginal (procent):
Flöde
Förädlingsgrad (procent):
Flöde
Räntetäckningsgrad (ggr):
Flöde
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Flöde
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Flöde
Nettoresultat/anställda (tkr):
Flöde
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Flöde
Personalkostnader/anställda (tkr):
Flöde
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Flöde
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Flöde
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Flöde
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Flöde
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Flöde
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Flöde
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Flöde
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Flöde
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Skuldsättningsgrad (ggr):
Flöde
Vinstprocent (procent):
Flöde
Antal företag:
Nej
Avkastning på eget kapital (procent):
Nej
Avkastning på totalt kapital (procent):
Nej
Skuldränta (procent):
Nej
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Nej
Rörelsemarginal (procent):
Nej
Nettomarginal (procent):
Nej
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Nej
Soliditet (procent):
Nej
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Nej
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassalikviditet (procent):
Nej
Förändring av nettoomsätting (procent):
Nej
Förändring av totalt kapital (procent):
Nej
Förändring av eget kapital (procent):
Nej
Förändring av antalet anställda (procent):
Nej
Bruttovinstmarginal (procent):
Nej
Förädlingsgrad (procent):
Nej
Räntetäckningsgrad (ggr):
Nej
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Nej
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Nej
Nettoresultat/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Nej
Personalkostnader/anställda (tkr):
Nej
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Nej
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Nej
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Nej
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Nej
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Skuldsättningsgrad (ggr):
Nej
Vinstprocent (procent):
Nej
Antal företag:
Nej
Avkastning på eget kapital (procent):
Nej
Avkastning på totalt kapital (procent):
Nej
Skuldränta (procent):
Nej
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Nej
Rörelsemarginal (procent):
Nej
Nettomarginal (procent):
Nej
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Nej
Soliditet (procent):
Nej
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Nej
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassalikviditet (procent):
Nej
Förändring av nettoomsätting (procent):
Nej
Förändring av totalt kapital (procent):
Nej
Förändring av eget kapital (procent):
Nej
Förändring av antalet anställda (procent):
Nej
Bruttovinstmarginal (procent):
Nej
Förädlingsgrad (procent):
Nej
Räntetäckningsgrad (ggr):
Nej
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Nej
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Nej
Nettoresultat/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Nej
Personalkostnader/anställda (tkr):
Nej
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Nej
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Nej
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Nej
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Nej
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Skuldsättningsgrad (ggr):
Nej
Vinstprocent (procent):
Nej
SCB
000004R6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 42

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0 anställda , 1-4 anställda , 5-19 anställda ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns