Branschnyckeltal efter näringsgren SNI 92 och storleksklass och kvartil. År 1997 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

storleksklass Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kvartil Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-08
Kontakt
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
fek.ns@scb.se

Josefine Rossheim, SCB
+46 010-479 63 83
josefine.rossheim@scb.se

Marcus Lundgren, SCB
+46 010-479 69 18
marcus.lundgren@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning (tkr):
tkr
Balansomslutning (tkr):
tkr
Avkastning på eget kapital (procent):
procent
Avkastning på totalt kapital (procent):
procent
Skuldränta (procent):
procent
Riskbuffert totalt kapital (procent):
procent
Rörelsemarginal (procent):
procent
Nettomarginal (procent):
procent
Nettoomsättning/anställda (tkr):
tkr
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
procent
Soliditet (procent):
procent
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
ggr/år
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
procent
Kassalikviditet (procent):
procent
Förändring av nettoomsätting (procent):
procent
Förändring av totalt kapital (procent):
procent
Förändring av eget kapital (procent):
procent
Förändring av antalet anställda (procent):
procent
Bruttovinstmarginal (procent):
procent
Förädlingsgrad (procent):
procent
Räntetäckningsgrad (ggr):
ggr
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
tkr
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
tkr
Nettoresultat/anställda (tkr):
tkr
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
procent
Personalkostnader/anställda (tkr):
tkr
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
procent
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
procent
Immateriella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
procent
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
procent
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
procent
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
procent
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar/nettoomsättning (procent):
procent
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
procent
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
procent
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
procent
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
procent
Förändring av förädlingsvärde (procent):
procent
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
procent
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
procent
Skuldsättningsgrad (ggr):
procent
Vinstprocent (procent):
procent
Referenstid
Kassalikviditet (procent):
Kalenderår
Räntetäckningsgrad (ggr):
Kalenderår
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Kalenderår
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Kalenderår
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Kalenderår
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Kalenderår
Skuldsättningsgrad (ggr):
Kalenderår
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Antal anställda:
Flöde
Nettoomsättning (tkr):
Flöde
Balansomslutning (tkr):
Flöde
Avkastning på eget kapital (procent):
Flöde
Avkastning på totalt kapital (procent):
Flöde
Skuldränta (procent):
Flöde
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Flöde
Rörelsemarginal (procent):
Flöde
Nettomarginal (procent):
Flöde
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Flöde
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Flöde
Soliditet (procent):
Flöde
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Flöde
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kassalikviditet (procent):
Flöde
Förändring av nettoomsätting (procent):
Flöde
Förändring av totalt kapital (procent):
Flöde
Förändring av eget kapital (procent):
Flöde
Förändring av antalet anställda (procent):
Flöde
Bruttovinstmarginal (procent):
Flöde
Förädlingsgrad (procent):
Flöde
Räntetäckningsgrad (ggr):
Flöde
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Flöde
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Flöde
Nettoresultat/anställda (tkr):
Flöde
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Flöde
Personalkostnader/anställda (tkr):
Flöde
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Flöde
Immateriella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Flöde
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Flöde
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Flöde
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Flöde
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Flöde
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Flöde
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Flöde
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Flöde
Skuldsättningsgrad (ggr):
Flöde
Vinstprocent (procent):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning (tkr):
Nej
Balansomslutning (tkr):
Nej
Avkastning på eget kapital (procent):
Nej
Avkastning på totalt kapital (procent):
Nej
Skuldränta (procent):
Nej
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Nej
Rörelsemarginal (procent):
Nej
Nettomarginal (procent):
Nej
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Nej
Soliditet (procent):
Nej
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Nej
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassalikviditet (procent):
Nej
Förändring av nettoomsätting (procent):
Nej
Förändring av totalt kapital (procent):
Nej
Förändring av eget kapital (procent):
Nej
Förändring av antalet anställda (procent):
Nej
Bruttovinstmarginal (procent):
Nej
Förädlingsgrad (procent):
Nej
Räntetäckningsgrad (ggr):
Nej
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Nej
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Nej
Nettoresultat/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Nej
Personalkostnader/anställda (tkr):
Nej
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Nej
Immateriella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Nej
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Nej
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Nej
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Skuldsättningsgrad (ggr):
Nej
Vinstprocent (procent):
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning (tkr):
Nej
Balansomslutning (tkr):
Nej
Avkastning på eget kapital (procent):
Nej
Avkastning på totalt kapital (procent):
Nej
Skuldränta (procent):
Nej
Riskbuffert totalt kapital (procent):
Nej
Rörelsemarginal (procent):
Nej
Nettomarginal (procent):
Nej
Nettoomsättning/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/nettoomsättning (procent):
Nej
Soliditet (procent):
Nej
Kapitalets omsättningshastighet (ggr/år):
Nej
Rörelsekapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassalikviditet (procent):
Nej
Förändring av nettoomsätting (procent):
Nej
Förändring av totalt kapital (procent):
Nej
Förändring av eget kapital (procent):
Nej
Förändring av antalet anställda (procent):
Nej
Bruttovinstmarginal (procent):
Nej
Förädlingsgrad (procent):
Nej
Räntetäckningsgrad (ggr):
Nej
Förädlingsvärde/anställda (tkr):
Nej
Rörelseresultat efter avskrivningar/anställda (tkr):
Nej
Nettoresultat/anställda (tkr):
Nej
Personalkostnader/förädlingsvärde (procent):
Nej
Personalkostnader/anställda (tkr):
Nej
Avskrivningar/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansnetto/nettoomsättning (procent):
Nej
Immateriella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Maskiner och inventarier/nettoomsättning (procent):
Nej
Finansiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Lager och pågende arbetete/nettoomsättning (procent):
Nej
Kundfordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Övriga kortfristiga fordringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar/nettoomsättning (procent):
Nej
Kortfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Eget kapital/nettoomsättning (procent):
Nej
Obeskattade reserver/nettoomsättning (procent):
Nej
Avsättningar och långfristiga skulder/nettoomsättning (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde (procent):
Nej
Förändring av förädlingsvärde/anställda (procent):
Nej
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning (procent):
Nej
Skuldsättningsgrad (ggr):
Nej
Vinstprocent (procent):
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000048Q