Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Transportföretag, rörelsekostnader efter kostnadsslag och näringsgren. År 1999 - 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2009-06-02
Nettoomsättning:
mkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109T6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listankostnader för lejda transporttjänster , ersättning till inhemska transportörer , ersättning till lastbilstransportörer ,

Valda 0 Totalt 23

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

kostnadsslag

Punkter innebär att värden inte förekommer

kostnadsslag

Ersättning till taxitransportörer i SNI 63.21 består av intäkter till taxiföretagen för betalkortshantering samt kostnader för lejda persontransporter.

år

2007

Uppgifterna för 2007 följer redovisningen i det Statistiska Meddelandet för 2007 (NV 19 SM 0904). Övriga rörelsekostnader 2007 inkluderar fler kostnadsslag än tidigare år. För 2007 kan punkter även innebära att uppgiften inte är tillgänglig eller för osäker för att anges.