Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Transportföretag, nettoomsättning efter intäktsslag samt näringsgren. År 1999 - 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2009-06-02
Nettoomsättning:
mkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109T7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanersättning för lejda transporttjänster , ersättning för hamntjänster , ersättning för farledstjänster ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

intäktsslag

Ersättning för speditionstjänster i SNI 63.21 består av intäkter från taxiföretagen för betalkortshantering samt intäkter för lejda persontransporter.

år

2007

Uppgifterna för 2007 följer redovisningen i det Statistiska Meddelandet för 2007 (NV 19 SM 0904). Övriga rörelseintäkter 2007 inkluderar fler intäktsslag än tidigare år.