Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Transportföretag, nettoomsättning efter intäktsslag och näringsgren. År 1998

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2001-12-20
Nettoomsättning:
mkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109T5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanersättning för lejda transporttjänster , ersättning för hamntjänster , ersättning för farledstjänster ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns