Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Resebranschen, nettoomsättning efter intäktsslag och storleksklass. År 1999 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2004-06-28
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109B4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Anledningen till de stora differenserna av nettoomsättningen beror på olika sätt att redovisa intäkter för förmedlade resor. För undersökningen 1999 förekommer en blandning av brutto och nettoredovisning. För 2002 däremot förekommer endast en bruttoredovisning. Intäkterna för 2002 år därför högre än de för 1999.