Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Rederier och hamnar, rörelsekostnader efter kostnadsslag och näringsgren. År 2003 - 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2007-06-29
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
NV0109R2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanlejda transporter , inköp av handelsvaror , inköp till restaurang ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns