Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Rederier och hamnar, nettoomsättning efter intäktsslag och näringsgren. År 2003 - 2005

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Nej
2007-06-29
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109R1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanrestaurang/barverksamhet , övriga intäkter , hyresintäkter för lokaler ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns