Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kultur och rekreation, nettoomsättning efter intäktsslag och storleksklass. År 2000

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2002-06-28
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109D3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanfilm- och videoproduktion , film- och videodistribution , filmvisning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns