Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Detaljhandel, nettoomsättning (inkl. moms) efter intäktsslag och näringsgren SNI 2002. År 2002 och 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2009-06-22
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
SCB
NV0109DE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan52 detaljh, ej med motorf; rep hushållsart o personl art , 52.1 butiker, varuhus och stormarknader m brett sortiment , 52.2 specialiserade livsmedelsbutiker;systembutiker,tobaksaffärer ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Punktade uppgifter innebär att uppgifterna är för osäkra för att kunna publiceras.