Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Datakonsultföretag, nettoomsättning efter intäktsslag och kundkategori. År 1999 - 2001

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2003-06-30
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109T2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listankonsulttjänster avseende maskinvara , konsulttjänster för programvara , licensint. avs. egenutv. massdistribuerade standardprodukter ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

intäktsslag

licensint. avs. egenutv. massdistribuerade standardprodukter

Ingick år 1999 i intäktsslaget Konsulttjänster för programvara.

licens/leasingint. avs. egenutv. standardprogram för professionella kunder

Ingick år 1999 i intäktsslaget Konsulttjänster för programvara.

konsultint. avs. installation och kundanpassning av egenutv. standardprogram

Ingick år 1999 i intäktsslaget Konsulttjänster för programvara.

konsultint. avs. utv. av kundspec. programvara inkl. install. och anpassning av/till standardprod.

Ingick år 1999 i intäktsslaget Konsulttjänster för programvara.