Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arkitekt- och tekniska konsultbyråer, nettoomsättning efter intäktsslag och storleksklass. År 2001

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2003-06-30
Nettoomsättning:
mnkr
Nettoomsättning:
Flöde
Nettoomsättning:
Löpande Priser
Nettoomsättning:
Nej
Nettoomsättning:
Nej
SCB
NV0109C6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanarkitektrådgivning och förprojektering , arkitekprojektering av byggnader och andra byggnadsverk , andra arkitekttjänster ,

Valda 0 Totalt 18

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns